Trang chủ | Sitemap | Liên hệ   
    Trang chủ               Thành viên               Giới thiệu               Tin tức               Sản phẩm - Dịch vụ               Liên hệ               Tuyển dụng                   
      English  

  Lịch sử hình thành Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Tiền thân của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ngày nay là Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 45/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng 4 Công ty:

     Up Công ty Xe buýt Hà Nội

     Up Công ty Vận tải hành khách Nam Hà Nội

     Up Công ty Xe du lịch Hà Nội

     Up Công ty Xe điện Hà Nội

Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, UBND Thành phố Hà Nội đã ra 02 Quyết định: Quyết định 112/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 04 năm 2004 và Quyết định 72/2004/QĐ-UB, ngày 14 tháng 05 năm 2004 về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

 

Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập (Công ty mẹ - Công ty con). Trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội giữ vai trò công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty trực thuộc.

 

Cơ cấu tổ chức của Transerco thời kỳ đầu thành lập:

Công ty mẹ: Với 10 Đơn vị phụ thuộc gồm: (1) Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội; (2) Xí nghiệp Xe buýt Thủ đô; (3) Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long; (4) Xí nghiệp Xe buýt 10-10; (5) Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm; (6) Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Hà Nội; (7) Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội; (8) Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội; (9) Xí nghiệp Trung đại tu ôtô Hà Nội; (10) Trung tâm Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch;

8 Công ty con gồm:
+ 7 doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Quản lý bến xe Hà Nội; Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội; Công ty Vận tải thủy Hà Nội; Công ty Vận tải đường biển Hà Nội; Công ty Đóng tàu Hà Nội; Công ty Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội.
+ 2 Công ty cổ phần Nhà nước giữ cổ phần chi phối: CTCP Xe khách Hà Nội; CTCP Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

4 Công ty liên kết gồm:
+ 1 Công ty cổ phần Nhà nước không giữ chi phối: CTCP Taxi CP Hà Nội.
+ 3 Công ty liên doanh nước ngoài: Liên doanh Toyota TC Hà Nội; Công ty Liên doanh Sakura Hanoi Plaza; Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ.

Cơ cấu tổ chức của Transerco sau 10 năm xây dựng và phát triển:

Công ty mẹ có 12 Đơn vị: (1) Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội; (2) Xí nghiệp Xe Điện Hà Nội (3) Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long; (4) Xí nghiệp Xe buýt 10-10; (5) Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh; (6) Xí nghiệp Vận tải du lịch Hà Nội; (7) Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội; (8) Xí nghiệp Trung đại tu ôtô Hà Nội; (9) Trung tâm Tân Đạt; (10) Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm; (11) Trung tâm Thương mại và dịch vụ; (12) Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội.

4 Công ty con: CTCP Bến xe Hà Nội; Công ty TNHH MTV Khai thác điểm  đỗ xe; CTCP xe khách Hà Nội; CTCP Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

5 Công ty liên kết: CTCP Đóng tàu Hà Nội; CTCP Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội; Liên doanh Toyota TC Hà Nội; Công ty Liên doanh Sakura Hanoi Plaza; Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ.

 

Trang chủ | Diễn đàn | Hỗ trợ khách hàng | FAQ | Sitemap | Tuyển dụng | Liên hệ | Quảng cáo 

Bản quyền năm 2007 của Transerco
Thiết kế và phát triển bởi  Lac Viet