Tổng công ty vận tải Hà nội xin thông báo Kế hoạch chạy xe buýt dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

- Đối với Tết Dương lịch 2020: biểu đồ chạy xe như ngày thường.

- Đối với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dự kiến như sau:

DocDetailViewing