Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội


Địa chỉ: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
Điện thoại: 02438642881
Fax: 02438642881
E-mail: cty_vtdvhh@transerco.com.vn


Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội Tiền thân là Công ty Vận tải Hàng hóa Hà Nội được thành lập ngày 16/5/1966 trên cơ sở sáp nhập 2 Xí nghiệp là: Công tư hợp doanh ô tô số 2 ở Cự Chính và Xí nghiệp ô tô số 3 ở Việt Hưng, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Năm 1999, Công ty Vận tải Hàng hóa Hà Nội chuyển thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 16/6/1999 của UBND Thành phố Hà Nội và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Từ năm 2004 đến nay là Công ty con của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Công ty có bề dày lịch sử hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vận chuyển hàng hóa quân lương, vũ khí, khí tài…chi viện cho chiến trường Miền nam và đã có những CBCNV hy sinh xương máu, nằm lại nơi chiến trường Miền Nam (Có 09 đồng chí là liệt sỹ). Sau thống nhất đất nước, Công ty lại tiếp tục đóng góp xây dựng CNXH ở Miền Bắc, tham gia các chương trình vận chuyển hàng hóa đi khôi phục các vùng kinh tế Thừa Thiên Huế hay xây dựng vùng kinh tế mới Lâm Đồng…

Hiện nay, với 100 CBCNV cùng với 2 xí nghiệp, hoạt động chính của Công ty bao gồm các Dịch vụ kho xưởng, bãi đỗ xe tải, cho thuê văn phòng và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.


Đối tác chiến lược