Công ty Cổ phần Vận tải dịch vụ Liên Ninh

Tên Đơn vị: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh
Địa chỉ: Km15+200; Quốc lộ 1A; Yên Phú; Liên Ninh; Thanh Trì; Hà Nội; Việt Nam.
Điện thoại: 024 3686 6506
Fax: 024 3686 6507
Website: www.vantailienninh.vn
E-mail: lienninh@transerco.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị :
Từ ngày 01/07/2011 Trung tâm Hạ tầng vận tải công cộng được thành lập theo Quyết định số 1045/QĐ-TCT ngày 27/06/2011 của Tổng công ty vận tải Hà Nội, sau đó đến tháng 11/2012 được đổi tên thành Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh theo Quyết định số 3695/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội, đến năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 về việc chuyển đổi Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần, với tên gọi Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, địa chỉ tại Km15+200, Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.                            
        Hiện tại, Công ty có 520 lao động với 103 xe buýt. Ngoài vận tải hành khách công công, Công ty còn tham gia một số lĩnh vực như: Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Quảng cáo; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Xây dựng công trình; Cho thuê xe; Buôn bán xe có động cơ…


Đối tác chiến lược