Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Việt Nam

Tên Đơn vị:  Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội 
Địa chỉ:  Số 17 phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39341143 Fax: 024.39275477
E-mail:  cty_ktddx@transerco.com.vn  


Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tiền thân là Ban quản lý hè đường phố thuộc Sở giao thông công chính Hà Nội. Ngày 18/01/1996 UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 198/QĐ – UB về việc thành lập Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Ngày 14/05/2004 Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty vận tải Hà Nội (theo Quyết định số 72/2004/QĐ – UB về việc thành lập Tổng Công ty vận tải Hà Nội thí điểm theo mô hình Công ty mẹ công ty con) .Ngày 13/07/2010 UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3457/QĐ – UBND về việc chuyển Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Ngoài ra, công ty còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Hoàn thiện công trình xây dựng; Kiểm định an toàn kỹ thuật các phương tiện cơ giới đường; bộ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải…
Tham mưu giúp Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải trong việc định hướng, xây dựng quy hoạch phát triển giao thông tĩnh và tổ chức dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị và trật tự an toàn xã hội. trong quá trình hoạt động của mình, công ty đã đạt được nhiều bằng khen của các cấp chính quyền.Đối tác chiến lược