Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco)

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) được thành lập theo Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND thành phố Hà Nội và thí điểm họat động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, vốn điều lệ 700 tỷ đồng và trên 6.000 người lao động.  

- Công ty mẹ là: Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội với 10 Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc.

- 09 Công ty con gồm: Công ty Quản lý bến xe Hà Nội; Công ty Khai thác điểm đỗ xe; Công ty Vận tải thủy; Công ty Vận tải đường biển; Công ty Đóng tàu; Công ty Xây dựng giao thông đô thị; Công ty Xăng dầu chất đốt; CTCP Xe khách và CTCP Vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

- 04 Công ty liên doanh, liên kết gồm: Liên doanh Toyota TC Hà Nội; Công ty Liên doanh Sakura Hanoi Plaza; Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ và CTCP Taxi CP Hà Nội.

Ngay sau khi thành lập, cùng với việc ổn định tổ chức, Tổng công ty đã xây dựng và triển khai quyết liệt 5 đề án lớn nhằm tạo đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Đó là: Đề án xây dựng chiến lược kinh doanh; Đề án tái cơ cấu tổ chức theo mô hình tiên tiến; Đề án hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính; Đề án xây dựng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo và đội ngũ lao động chuyên nghiệp; Đề án xây dựng văn hoá doanh nghiệp Transerco. Từ mô hình thí điểm của Nhà nước, Transerco đã vươn lên trở thành điển hình tiêu biểu về việc áp dụng hiệu quả mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với những lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là Vận tải hành khách công cộng, Vận tải liên tỉnh, Vận tải du lịch, dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, giao thông tĩnh

Đến ngày 13/7/2010, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3461/QĐ-UB về việc chuyển Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên. Đây là kết quả của việc sắp xếp, đổi mới để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước ngành giao thông vận tải trong xu thế hội nhập và trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển, hiện đại hoá giao thông vận tải Thủ đô.

15 năm “Chung sức đồng lòng” và liên tục đổi mới, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã luôn giữ được nhịp phát triển ổn định và có những bước tăng trưởng cơ bản: Hàng năm đều đạt doanh nghiệp loại A của thành phố, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, ổn định đời sống, công ăn việc làm cho gần 11.000 người lao động.

Hiện nay, Tổng công ty đang điều hành theo 4 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Vận tải hành khách công cộng; Hạ tầng vận tải; Kinh doanh vận tải; Thương mại dịch vụ và giá trị gia tăng với 12 đơn vị trực thuộc công ty mẹ, 6 công ty con và 4 công ty liên kết và liên danh với nước ngoài. Đây là một mô hình phù hợp, kết nối mọi thành viên dưới một mái nhà chung, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển vì sự lớn mạnh của Transerco.

Đối tác chiến lược