Sứ mệnh

Transerco cam kết mang lại cho khách hàng và cộng đồng các sản phẩm dịch vụ vận tải an toàn, thuận tiện, tiện ích đồng bộ bằng việc ứng dụng giải pháp điều hành thông minh và công nghệ hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội bằng trách nhiệm và tận tâm.

Đối tác chiến lược