Tầm nhìn - Giá trị

Tầm nhìn:

Luôn vững vàng vị thế của một Tổng Công ty hàng đầu của Hà Nội chủ đạo trong lĩnh vực vận tải công cộng, bến bãi, giao thông tĩnh. Hướng tới xây dựng thương hiệu vận tải hàng đầu Việt Nam

Giá trị cốt lõi - Những nền tảng dựng xây uy tín:

Từ tầm nhìn của một thương hiệu hàng đầu, Transerco đã và đang tạo dựng những giá trị cốt lõi, từng bước tạo dấu ấn văn hóa tinh hoa trong mọi sản phẩm dịch vụ mà Transerco cung cấp. Đó là:

  • Chuyên nghiệp 
  • Trách nhiệm 
  • Hợp tác 
  • Sáng tạo

 

Đối tác chiến lược