Đảng bộ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức trực tuyến.,

Sáng ngày 25 tháng 12, Thành ủy Hà Nội tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức trực tuyến.

Cùng với các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, tại điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco), tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty; các Ban chuyên môn của Đảng; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

(Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến của Thành ủy Hà Nội về quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025)

Tại Hội nghị, toàn bộ các  đại biểu tham dự đã được nghe trực tuyến bài phát biểu của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì, trực tiếp thông tin, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong đó, nhấn mạnh những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ qua đã có tác động tích cực, làm thay đổi diện mạo của Thành phố theo hướng phát triển bền vững; đồng thời, làm rõ các bài học kinh nghiệm quý báu cũng như các chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025…Cũng theo đồng chí Bí thư Thành ủy, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, thì thậm chí còn làm chệch hướng. Do đó việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thành công thực hiện Nghị quyết.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phố biến Chương trình hành động của Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau Hội nghị do Thành ủy tổ chức, Đảng bộ Transerco yêu cầu các cấp ủy tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất hành động và đồng thuận cao trong tập thể. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động sát thực, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược