Đảng bộ Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị lần thứ IV - Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2021, Đảng bộ Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy Hà Nội là Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo. Về phía Tổng Công ty có các đồng chí Nguyễn Hoàng Trung -  Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thành viên ( HĐTV);  Nguyễn Thanh Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bùi Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực, Phó Tổng Giám đốc, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Ban Đảng của Tổng Công ty, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở.

( Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị)

 

Mở đầu Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Tổng Công ty. Theo đó, với sự đoàn kết, chủ động nhận định, đánh giá đúng tình hình, có những giải pháp quyết liệt khắc phục khó khăn, xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, Ban Thường vụ đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, giữ ổn định và bảo toàn vốn Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, đời sống việc làm của người lao động được đảm bảo.

Đảng bộ Tổng công ty đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Đảng bộ trên các mảng: Tổ chức, Nội chính, Tuyên giáo, UBKT, Dân vận, Văn phòng cấp ủy, trong đó đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo Đại hội 22 chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động đưa ra các giải pháp để thực hiện thành công các chương trình công tác của Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra từ đầu năm 2020 và đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

( Ảnh: Đ/c Bùi Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày các nội dung tại Hội nghị)

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bùi Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực, Phó Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo kết quả họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo quản lý Tổng Công ty, kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2020, đồng thời thông qua Hội nghị để triển khai 02 Chương trình công tác toàn khóa và 02 Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Tổng Công ty trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

( Ảnh: Đ/c Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị)

  Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Hội nghị đã tiến  hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và văn bản trình bày tại Hội nghị. Đã có 19 ý kiến phát biểu đều thể hiện sự nhất trí rất cao với các báo cáo do đại diện lãnh đạo Đảng ủy Transerco trình bày tại Hội nghị. Các đại biểu đều cho rằng năm qua là một năm rất khó khăn với Tổng công ty nói chung cũng như với từng đơn vị thành viên nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19. Tuy nhiên, Đảng ủy và Ban điều hành Tổng công ty đã rất chủ động, linh hoạt, dự báo sâu sát tình hình, chuẩn bị những kịch bản ứng phó với tinh thần vừa chống dịch, vừa vừa sản xuất, kinh doanh nên các hoạt động vẫn diễn ra ổn định, đảm bảo việc làm cho đội ngũ người lao động. Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV diễn ra thành công tốt đẹp theo như kế hoạch đã định. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã kết luận Hội nghị với các nội dung chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và người lao động. Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Ban lãnh đạo các đơn vị cần bám sát các Nghị quyết của Đảng, rà soát các kế hoạch của Tổng công ty để triển khai vào điều kiện thực tế của đơn vị mình. Cùng với đó, Ban điều hành Tổng công ty và các đơn vị thành viên cần quan tâm, đảm bảo việc chăm lo Tết tới đội ngũ người lao động cũng như có kế hoạch cụ thể phục vụ nhân dân trong dipTết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

Hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty vận tải Hà Nội mở rộng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã nhất trí thông qua các báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 và phương hướng công tác lãnh đạo năm 2021 của Đảng bộ Tổng công ty; Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng công ty.

Hội nghị thống nhất giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia tại Hội nghị đề hoàn thiện các Báo cáo, xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng Công ty; Tiếp tục tăng cường, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tuyên truyền ngày Lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, đất nước và Thủ Đô; Tập trung triển khai có hiệu quả 02 Chương trình công tác và 02 Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Tổng Công ty, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các nhóm giải pháp để thực hiện thành công trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội nghị cũng thống nhất giao Ban quản lý điều hành Tổng công ty với những nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu tổng quát trong năm 2021 là: Chủ động ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh, giữ ổn định về mọi mặt; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển mới các hoạt động kinh doanh dịch vụ; phát huy hiệu quả vai trò chủ đạo trong lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt. Đối với các cấp ủy Đảng cơ sở thì bên cạnh việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì cần cùng với Ban Giám đốc bám sát thị trường, chủ động, linh hoạt đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đi sâu, đi sát vào đời sống của quần chúng, nghiêm túc tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng quy định và xong trong tháng 2 năm 2021. Làm tốt công tác phục vụ Tết nguyên đán, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chăm lo đời sống và phúc lợi cho đội ngũ người lao động trong dịp Tết nguyên đán.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược