Đảng bộ Transerco tham gia Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị do các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì.

Tại điểm cầu Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí là Bí thư, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế TW trình bày một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày báo cáo chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết; Đồng chí Trần Quang Phương - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trình bày chương trình hành động của Ban cán sự Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu cũng được nghe tham luận của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công thương; Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định v.v…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tổng bí thư nhấn mạnh phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của các địa phương trong vùng và toàn hệ thống chính trị.

Tổng bí thư cũng đề nghị chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Tổng bí thư yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy Đảng và tổ chức Đảng ở TW và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị ở các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược