Đảng bộ Transerco tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội.

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2022, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Chủ trì Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp này có đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng sự tham gia của 26 nghìn cán bộ, Đảng viên tại 625 điểm cầu trên toàn thành phố.

Tại điểm cầu Đảng bộ Transerco có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Hà Nội có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển, các địa phương đều có thể tận dụng phát triển công nghiệp văn hóa, không có địa phương nào không có điều kiện. Không chỉ các riêng quận, huyện mà cấp phường, xã cũng cần quan tâm triển khai, để Nghị quyết Thành uỷ đi vào thực tiễn cuộc sống.

Theo chương trình Hội nghị, đại biểu tại tất cả điểm cầu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các quận, huyện, Sở Ngành, đại diện giới văn nghệ sỹ trình bày tham luận làm rõ những giải pháp, kiến nghị cũng như đề cập đến các cơ hội, tiềm năng để Thủ đô phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU. 

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã khái quát những nội dung chủ yếu của việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU. Kế hoạch nêu 8 nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết hiệu quả. Trong đó yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền thúc đẩy đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa; tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển thị trường công nghiệp văn hóa; thu hút và hỗ trợ đầu tư; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; triển khai các sáng kiến của Hà Nội đã cam kết với UNESCO khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo…

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược