Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 11 tháng 11, Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến truyền trực tiếp từ điểm cầu chính tại  trụ sở Đảng bộ Transerco tới 30 điểm cầu với hơn 800 Đảng viên tham dự, chiếm 80% tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ. Về phía Thành ủy Hà Nội, có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - là báo cáo viên tại Hội nghị. Tại điểm cầu chính có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty; Các đồng chí Trưởng, phó các Ban chuyên môn nghiệp vụ; Trưởng, Phó các Trung tâm phục vụ hoạt động VTHKCC; Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

   

(Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

truyền đạt các nội dung tại Hội nghị)

  Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà  Nội truyền đạt những nội dung quan trọng gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.Đồng chí Phó ban trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng làm rõ sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về: xây dựng, phát triển đất nước giầu mạnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Thực hiện khát vọng đất nước giầu mạnh, xây dựng chế độ mới, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

     Đồng chí phân tích một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Theo đó, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên đối với mỗi cán bộ Đảng viên.

  Liên hệ với Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội nhất là trong giai đoạn hiện nay, đồng chí cho rằng cần đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thách thức hiện nay. Đặc biệt, đồng chí cho rằng cần nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

(Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty vận tải Hà Nội phát biểu tại Hội nghị)

  Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy đã có chỉ đạo tới các đồng chí Bí thư các Chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt toàn bộ nội dung của Hội nghị đến các Chi, Đảng bộ cơ sở để toàn bộ đội ngũ cán bộ, Đảng viên để nắm rõ, tạo sự thống nhất trong hành động và đồng thuận cao trong tập thể, nhanh chóng vận dụng vào thực tế tại từng đơn vị.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược