Hướng tới ngày Hội lớn của Tuổi trẻ Transerco

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến được tổ chức vào ngày 26/7/2022 với 120 đại biểu, là những đoàn viên ưu tú nhất đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của gần 900 đoàn viên Transerco.

Đại hội lần này có nhiệm vụ Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Tổng công ty Vận tải Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022; Quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Vận tải Hà Nội khoá IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đây là sự kiện chính trị của tuổi trẻ Transerco, đánh dấu bước phát triển trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội này cũng có ý nghĩa quan trọng với tổ chức Đoàn Tổng công ty; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững. 

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược