Thông tin về Chỉ tiêu vận hành các tuyến buýt của Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Transerco, kể từ ngày 01/01/2024.

      Thực hiện các Quyết định của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Transerco trân trọng thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu vận hành các tuyến buýt của Transerco.

 

     Theo đó, kể từ ngày 01/01/2024, Transerco thực hiện các Chỉ tiêu khai thác cơ bản (cự ly tuyến, phương tiện, lượt xe/ngày) đối với 84 tuyến và nhánh tuyến buýt của Transerco.

 

      Cùng với đó, Transerco điều chỉnh biểu đồ chạy xe, dịch vụ, tần suất đối với 25 tuyến và nhánh tuyến buýt, gồm: 01,02,03A,04,16,22A,22B,22C,26,28,30,31,32,33,36,38,39,52A,52B,53A,53B,62 và 10A,14,18
(Có các Phụ lục chi tiết kèm theo)
      Thời gian thực hiện các chỉ tiểu trên bắt đầu kể từ ngày 01/01/2024. Đối với các tuyến và nhánh tuyến còn lại, thực hiện theo biểu đồ và dịch vụ tuyến hiện tại.

      Để triển khai các hoạt động trên, Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc, phòng ban liên quan phổ biến, quán triệt đến từng người lao động, tổ chức phân công, bố trí công việc hợp lý, chủ động các tác nghiệp chuyên môn phù hợp với phương án điều chỉnh. 

     Tổng Công ty vận tải Hà Nội - Transerco xin trân trọng thống báo đến quý hành khách và người dân được biết để thuận tiện đi lại trên những tuyến buýt này.

Thông tin về điều chỉnh biểu đồ chạy xe, dịch vụ, tần suât 25 tuyến buýt theo ảnh dưới đây

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược