Tổng Công ty vận tải Hà Nội bổ nhiệm Chánh Văn phòng mới.

(Transerco): Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2020, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Tổng Công ty. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ: Chánh Văn phòng Tổng Công ty thay cho ông Đoàn Anh Ngọc được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ - Chi nhánh Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ từ ngày 01/12/2020.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, ông Nguyễn Thanh Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tặng hoa chúc mừng và trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hùng, đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho Chánh Văn phòng mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc để có thể triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Tổng Công ty.

(Ảnh: Lãnh đạo Tổng Công ty tặng hoa và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tổng Công ty cho đ/c Nguyễn Văn Hùng). 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng Công ty, đồng thời xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng Công ty giao.

(Ảnh: Đ/c. Nguyễn Thanh Nam - Tổng Giám đốc Tổng Công ty tặng hoa và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ cho đ/c Đoàn Anh Ngọc).

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đợt này là nằm trong chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng Công ty trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ và đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Tổng Công ty trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty cũng đã thông báo các quyết định về công tác cán bộ: ông Bùi Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc TCT thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ; Ông Nguyễn Thủy – Phó Tổng Giám đốc TCT được phân công kiêm nhiệm chức vụ: Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược