Tổng Công ty vận tải Hà Nội thông báo

Về việc mời đơn vị tư vấn chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, hiện đang triển khai thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 5352/UBND-KT ngày 02/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Tổng công ty Vận tải Hà Nội trân trọng mời các đơn vị tư vấn có năng lực, cổ phần hóa và tư vấn bản cổ phần lần đầu để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
• Nơi nhận báo giá:
- Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển – Tổng công ty Vận tải Hà Nội
- Địa chỉ: 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39763585
- Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất vào 17 giờ ngày 15/06/2020
• Liên hệ và hỗ trợ giải đáp thông tin:
- Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển – Tổng công ty Vận tải Hà Nội
- Địa chỉ: 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội trân trọng thông báo!
(Chi tiết nội dung đề nghị chào giá xin xem thêm tại đây)

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược