Transerco bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Trung tâm điều hành xe buýt

(Transerco): Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Trung tâm điều hành xe buýt Tổng Công ty. Theo quyết định, ông Trần Thanh Hải, sinh năm 1981, Kỹ sư Kinh tế vận tải – Trường Đại học Giao thông vận tải, được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Trưởng Trung tâm điều hành xe buýt – Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, ông Nguyễn Thủy – Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực Vận tài hành khách công cộng đã tặng hoa và trao quyết định cho ông Trần Thanh Hải, đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ quản lý Trung tâm điều hành xe buýt khẩn trương tập trung phân công công tác và bắt tay vào nhiệm vụ điều hành hoạt động của Trung tâm.

Ông Trần Thanh Hải và lãnh đạo Trung tâm điều hành xe buýt cũng phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng Công ty, đồng thời xin sẽ đoàn kết, phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo Trung tâm để hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng Công ty giao.

Trước đó, để kiện toàn công tác cán bộ của Trung tâm điều hành xe buýt Tổng Công ty sau khi ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Trung tâm điều hành xe buýt được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp xe Buýt nhanh BRT và ông Bùi Xuân Quyết Thắng – Phó trưởng Trung tâm xin nghỉ công tác, Tổng Công ty đã bổ nhiệm ông Lê Anh Nam – Phó trưởng Trung tâm nhận nhiệm vụ: Phụ trách Trung tâm điều hành xe buýt – Tổng Công ty vận tải Hà Nội.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược