Transerco bổ nhiệm thêm Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty.

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2022, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Minh Tú – Trưởng phòng Tổ chức hành chỉnh của Công ty CP Bến xe Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty vận tải Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ từ ngày 01/7/2022.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, ông Ngô Xuân Phú – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã tặng hoa và trao quyết định cho ông Nguyễn Minh Tú, đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Minh Tú cần nhanh chóng tiếp cận công việc mới để có thể triển khai các nhiệm vụ, hoạt động của Tổng Công ty.

Ông Ngô Xuân Phú - Phó Tổng Giám đốc Transerco trao quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Minh Tú 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tú cảm ơn và bày tỏ sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng Công ty, đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng Công ty giao.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược