Transerco được tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020

(Transerco): Sáng ngày 05 tháng 3, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh - Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cùng dự còn có các đồng chí là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị.

Trong năm vừa qua, phong trào thi đua của Thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố đạt được kết quả toàn diện.

Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ được nâng lên; đổi tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác và người nước ngoài.

Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bảm sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của Thành phố. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Riêng đối với Tổng công ty vận tải Hà Nội thì năm 2020 vừa qua là một năm đầy những khó khăn và thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch COVID – 19, song toàn thể đội ngũ cán bộ và người lao động của Tổng công ty đã nỗ lực không ngừng, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua  do TW và Thành phố phát động như: Thi đua thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư gưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị từ đó xây dựng môi trường làm việc của cơ quan, đơn vị ngày càng lành mạnh, văn minh. CBCNV gương mẫu, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động theo chỉ đạo của thành phố v.v…Kết quả đã có 3683 cá nhân được khen thưởng người tốt việc tốt cấp cơ sở, 272 cá nhân được khen cấp Tổng công ty và 08 cá nhân cấp thành phố; 08 cá nhân và 22 tập thể đạt thành tích tại Hội thi lái xe giỏi và an toàn; 13 đơn vị, 92 tập thể nhỏ, 504 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia; 167 cá nhân được khen thưởng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 9 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng cấp Tổng công ty và Thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID 19; 20 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng cấp Tổng công ty và cấp Thành phố trong việc phục vụ Tết nguyên đán; 1 cá nhân được công nhận sáng kiến sáng tạo cấp thành phố và 22 cá nhân cấp Tổng công ty v.v…

Ghi nhận sự nỗ lực đó, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) được tặng cờ ĐƠN VỊ XUẤT SẮC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Transerco nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020 của Thành phố trao tặng

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đồng thời là chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh đã phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược