Transerco tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập 2 Trung tâm thuộc lĩnh vực VTHKCC

(Transerco): Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị công tác tổ chức để công bố quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty về việc điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Vé và Trung tâm Điều hành xe buýt Tổng Công ty. Theo quyết định, sẽ sáp nhập Trung tâm Vé xe buýt vào Trung tâm Điều hành xe buýt kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Tổng Giám đốc Tổng công ty cho biết việc sáp nhập 2 Trung tâm nhằm tái cơ cấu, đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đây cũng là mục tiêu đã được đề ra tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV. Đối với Tổng công ty việc hợp nhất 2 Trung tâm không chỉ là hợp nhất về mặt con người mà còn phải đổi mới cả về phương thức hoạt động để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong xử lý công việc, đẩy mạnh phát triển hoạt động VTHKCC của Tổng công ty, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã được Thành phố giao.

(Ảnh: Đ/c. Nguyễn Thanh Nam - Tổng Giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị)

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phụ trách lĩnh vực VTHKCC trực tiếp chỉ đạo các Trung tâm khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến việc hợp nhất, đưa ra phương thức hoạt động mới, phân công nhiệm vụ chi tiết của từng bộ phận, cá nhân để kịp tiến độ thi hành quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì ổn định hoạt động và các công việc đang thực hiện.

Tin tức liên quan

Transerco tuyển dụng nhận sự
(Transerco): Tổng Công ty vận tải Hà Nội liên tục tuyển dụng đội ngũ nhân sự là Lái xe hạng D, E và Nhân viên phục vụ trên xe buýt. Chúng tôi cam kết...
Đối tác chiến lược