Transerco triển khai Nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

(Transerco) - Hướng tới kỷ niệm chào mừng ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt đến các đơn vị hoạt động VTHKCC bằng xe buýt của Transerco. Chương trình thi đua nâng cao chất lượng lần này được diễn ra từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023 với đối tượng tập trung là Công nhân lái xe (CNLX), nhân viên phục vụ (NVPV) xe buýt tại các Xí nghiệp, Trung tâm trực thuộc.

 

 

Với mục tiêu: Tiếp tục cải thiện hình ảnh, thái độ phục vụ ngày càng thân thiện đối với hành khách đi xe buýt, Chương trình tiếp tục triển khai thực hiện tốt các tiêu chí về chất lượng dịch vụ buýt, chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về vận hành buýt an toàn, dừng đỗ, mở cửa đón trả khách …;

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “ Tăng cường hơn nữa vai trò chủ đạo về VHTKCC của Transerco”, với phương châm “Lấy khách hàng là trung tâm”, tăng cường và tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đặc biệt là đổi mới phong cách phục vụ, hành vi ứng xử để xây dựng hình ảnh đội ngũ Lái xe, Nhân viên phục vụ xe buýt Thủ Đô;

Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến là Công nhân lái xe, Nhân viên phục vụ trên xe, đồng thời khuyến khích cải thiện thu nhập của người lao động gắn với thực hiện các tiêu chí chất lượng phục vụ khách.

Để Chương trình thực hiện hiệu quả, thiết thực, các nội dung được yêu cầu triển khai là:

  Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật chạy xe, chấp hành đúng các quy định dừng đỗ đón trả khách, quy định của Luật giao thông đường bộ với mục tiêu: " Xe buýt dừng đón trả khách đúng quy định và tham gia giao thông an toàn".

- Nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phong cách, xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phục vụ xe buýt: "Thân thiện, tận tụy và nhiệt tình". Không để hành khách bức xúc, phản ánh về ứng xử, giao tiếp và thái độ phục vụ. Kiểm soát doanh thu, khuyến khích tăng sản lượng hành khách, hướng tới mục tiêu: "Chất lượng dịch vụ thân thiện – khách hàng là trung tâm".

-Tăng cường ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất; sẵn sàng tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất do đơn vị phân công điều động.

 

 

Bên cạnh đó, để đảm bảo Chương trình nâng cao chất lượng được đi vào thực tế, các tiêu chí khuyến khích cộng điểm để xét thưởng cũng được thông tin cụ thể đến người lao động, bao gồm:

- Nhóm Tiêu chí chất lượng phục vụ: cộng điểm cho những hành vi, thái độ, hành động đẹp được khen người trong khi phục vụ hành khách ( gồm 8 tiêu chí với khung điểm cộng từ 5 điểm đến 30 điểm/ 1 tiêu chí.

- Tiêu chí dừng, đón, trả khách đúng quy định: với khung điểm cộng từ 1 điểm đến 15 điểm.

-Tiêu chí về giải pháp tăng sản lượng vé lượt: với khung điểm cộng từ 1 điểm đến 15 điểm.

- Tiêu chí về sẵn sàng, tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất do đơn vị phân công, điều động: với khung điểm cộng từ 1 điểm đến 5 điểm.

 

 

Với việc triển khai Chương trình này cho thấy nỗ lực và quyết tâm rất cao của Transerco trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh xe buýt Thủ Đô đến với người dân và hành khách cũng như khuyến khích tinh thần hăng say, tâm huyết, yêu nghề đến đội ngũ người lao động.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược