Transerco triển khai phương án SXKD trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

(Transerco) – Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, ngay trong ngày 23/7/2021 Tổng Công ty vận tải Hà Nội – Transerco đã ban hành Công văn số 816/TCT-TCNS về Phương án tổ chức sản xuất, phân công lao động theo Chỉ thị 17/CT-UBND của Thành phố.

Theo đó, Tổng Công ty yêu cầu các Công ty, Xí nghiệp, Trung tâm trực thuộc, các Ban CMNV, các Trung tâm phục vụ VTHKCC thực hiện tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự và PCCN tại đơn vị.

 

 

Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực VTHKCC: dừng hoạt động tất cả 71 tuyến xe buýt của Tổng Công ty trong thời gian 15 ngày, kể từ 6h00 ngày 24/7/2021; xây dựng phương án trực đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự và PCCN tại đơn vị.

Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải, hạ tầng vận tải, TMDV và GTGT: dừng các hoạt động theo đúng Chỉ thị 17/CT-UBND; thực hiện trực đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự, PCCN tại đơn vị; đối với một số loại hình kinh doanh được phép hoạt động thì phải bố trí lao động phù hợp và đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Qua ghi nhận ngay trong buổi sáng ngày 24/7/2021, do các xe buýt không hoạt động nên được bố trí đỗ chung một khu vực, các đơn vị hoạt động xe buýt đã triển khai công tác vệ sinh đoàn phương tiện, kiểm tra các trang thiết bị PCCC và cho thực hành diễn tập các biện pháp PCCC trong cơ sở sản xuất của đơn vị .

 

 

Trong thời gian thực hiện giãn cách, ngoài công tác đảm bảo an toàn, các đơn vị trong Tổng Công ty tập trung vào công tác chăm sóc phương tiện, duy tu các cơ sở vật chất phục vụ sản xuất tại đơn vị, đảm bảo sẵn sàng phục vụ nhân dân và khách hàng khi hết thời gian giãn cách xã hội. 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược