TRANSERCO và PVGAZPROM ký Biên bản ghi nhớ về cung cấp nguồn nhiêu liệu chuyển đổi năng lượng xanh, sạch trong hoạt động VTHKCC của Transerco

     Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê-tan  của ngành giao thông vận tải theo Quyết định 876/QĐ - TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã chủ động nghiên cứu xây dựng các phương án và tích cực tìm kiếm các đối tác với mục tiêu thực hiện kế hoạch chuyển đổi đoàn phương tiện của Transerco sang sử dụng nhiên liệu xanh, sạch theo lộ trình của Chính phủ và Thành phố Hà Nội đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Nam (Tổng giám đốc Transerco) và Ông Bogachev Andrey (Tổng giám đốc PVGAZPROM) ký Biên bản ghi nhớ.

     Sáng ngày 24/8/2023, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và Công ty TNHH khí nhiên liệu giao thông vận tải PVGAZPROM (Liên doanh của GAZPROM International Project B.V và PV GAS) đã ký Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp khí thiên nhiên (LNG/CNG) cho các phương tiện giao thông vận tải của Transerco tại Hà Nội. Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ đã ký kết, Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với đối tác để sớm thống nhất các nội dung, phương thức triển khai, tiến độ cụ thể nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định – điều kiện tiên quyết để thực hiện các bước tiếp theo của Dự án chuyển đổi phương tiện của Transerco.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược