Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ của Hanoibus có lãnh đạo mới

Sáng ngày 01/11/2021, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ để công bố các quyết định của UBND Thành phố Hà Nội và Tổng Công ty vận tải Hà Nội về bổ nhiệm cán bộ tại Tổng Công ty.

(Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Transerco trao quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm)

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty đã thông tin và đọc các quyết định về bổ nhiệm cán bộ của Tổng Công ty, theo đó:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Kiểm soát viên Tổng Công ty vận tải Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư & Phát triển Tổng Công ty được Thành phố Hà Nội bổ nhiệm lại chức vụ: Kiểm soát viên Tổng Công ty vận tải Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

- Đồng chí Tạ Minh Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ Tổng Công ty vận tải Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định. 

 (Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị) 

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được Thành phố và Lãnh đạo Tổng Công ty bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội. Trong bài phát biểu chức mừng, Tổng Giám đốc Transerco nhấn mạnh: với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm theo đúng các quy định của Thành phố trên cương vị là Kiểm soát viên tại Tổng Công ty; với đồng chí Tạ Minh Khang trên cương vị người đứng đầu, cần phát huy cao hơn nữa vai trò của Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ trong hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tại Tổng Công ty, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đối với lĩnh vực chủ đạo của Tổng Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.  

 ( Đ/c. Tạ Minh Khang - Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ Hanoibus phát biểu nhận nhiệm vụ) 

Đại diện cho các cán bộ được bổ nhiệm, đồng chí Tạ Minh Khang - Trưởng Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Tổng Công ty và xin hứa sẽ không ngừng học tập, phấn đấu, tâm huyết với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược