Đảng bộ Transerco nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII

Trong các ngày 21 và 22 tháng 7, Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội ( Transerco) tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII do BCH TW Đảng tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước với sự tham dự của hơn 1 triệu cán bộ, Đảng viên.

Tại điểm cầu Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí là bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Theo chương trình Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt các nội dung: “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “ Nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;  "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Kết luận Hội nghị lần này, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sau 1,5 ngày diễn ra, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 đã hoàn thành chương trình đề ra. Vấn đề phải làm ngay sau Hội nghị là các cấp ủy Đảng cần tập trung vào chỉ đạo, tuyên truyền để đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm được, nghiêm túc thực hiện nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược