Đảng bộ Transerco tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các Kết luận của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sáng ngày 09 tháng 12, cùng với hơn 13 nghìn điểm cầu trong cả nước, Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các kết luận của TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu Transerco có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

  

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW đọc báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 03 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 của BCH TW về những điều Đảng viên không được làm.

Hội nghị cũng được nghe những tham luận của đại diện các Ban, Bộ, ngành và các địa phương đều thống nhất khẳng định, các văn bản nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu được triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các ý kiến cũng khẳng định quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các văn bản của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH TW Đảng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này đặt ra sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, không chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng, mà cả hệ thống chính trị; không chỉ phòng, chống tham nhũng mà cả tiêu cực, lấy trọng tâm là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt là làm từ gốc, không chỉ ngăn chặn và đẩy lùi, mà còn phải chủ động tiến công và xử lý nghiêm.

Tổng Bí thư  cũng chỉ rõ, vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực.

Để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau hội nghị, căn cứ vào kết luận, quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban Đảng trung ương và các cơ quan cấp trên, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Theo Tổng bí thư, phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ rang, chặt chẽ, tránh sự hời hợt, hình thức. Công tác tự phê bình và phê bình không phải để ca tụng, tâng bốc nhau lên song cũng không phải là dịp để đấu đá, tiêu diệt, hạ bệ lẫn nhau.

 

Sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến, đồng chí Bí thư Đảng bộ Transerco Nguyễn Hoàng Trung đã có chỉ đạo tới các đại biểu tham dự tại đầu cầu của Đảng bộ Transerco cần khẩn trương tổ chức quán triệt toàn văn các Chỉ thị của TW đến các Chi, Đảng bộ cơ sở  để toàn bộ các cán bộ, Đảng viên nắm rõ nhất là điểm mới để có sự thống nhất và chủ động trong hành động cũng như đồng thuận cao trong tập thể, nhanh chóng đưa các Chỉ thị đi vào thực tế công việc và cuộc sống.

 

 

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược