Đảng bộ Transerco tham gia Hội nghị trực tuyến của Thành ủy Hà Nội giới thiệu, quán triệt tác phẩm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 14 tháng 4, cùng với 700 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã tham gia Hội nghị trực tuyến do Thành ủy Hà Nội tổ chức để giới thiệu tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ trì tại điểm cầu Đảng bộ Transerco có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí là Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe Tiến sỹ Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm: “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(Các đại biểu tại điểm cầu Đảng bộ Transerco theo dõi Hội nghị trực tuyến)

Theo tiến sỹ Nhị Lê, tác phẩm này với 600 trang này có hơn 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, chia thành 3 phần trong đó phần thứ nhất là “ Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở VN; Phần thứ hai là: “ Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa cả ngọn lẫn gốc" với tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của đồng chí Tổng bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Còn phần thứ ba “ Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp chọn lọc các ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ và niềm tin tưởng sâu sắc đối với cuộc chiến chống giặc nội xâm được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết thúc Hội nghị do Thành ủy tổ chức, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Transerco đề nghị cấp ủy Đảng trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung trong tác phẩm của Tổng bí thư tới đông đảo cán bộ, Đảng viên và người lao động của Tổng công ty, lấy đó làm kim chỉ nam trong nhận thức và hành động để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND TP giao phó cho Tổng công ty. 

 


 

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược