Đảng bộ Transerco tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết mới của TW Đảng và Thành ủy

(Transerco): Chiều 9-5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16-11-2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19-2-2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Cùng với hơn 600 điểm cầu với 30 nghìn người tham dự, tại đầu cầu Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Transerco cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí là Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.