Tổng Công ty vận tải Hà Nội thông báo

Về việc mời hợp tác đầu tư nhà chờ tại các huyện ngoại thành Hà Nội

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) được UBND Thành phố giao nhiệm vụ nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà chờ xe buýt trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội và thị xã Sơn Tây. Tổng công ty Vận tải Hà Nội trân trọng mời các đơn vị có nhu cầu và có khả năng hợp tác cùng Tổng công ty triển khai đầu tư các nhà chờ xe buýt tại các địa điểm trên.

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng nhà chờ xe buýt trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội và thị xã Sơn Tây.

2. Địa điểm: Trên các tuyến đường đủ điều kiện thuộc phạm vi các huyện ngoại thành Hà Nội và thị xã Sơn Tây.

3. Yêu cầu về nhà chờ: Xây dựng đồng bộ hệ thống nhà chờ xe buýt thiết kế đồng bộ, sản xuất hang loạt, mẫu mã than thiện, sử dụng vật liệu có độ bền cao, phù hợp điều kiện thời tiết, khí hậu trong khu vực, đá ứng yêu cầu về mỹ quan, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; mang thương hiệu của Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội; có hệ thống nguồn điện năng lượng mặt trời trên mái và pin lưu trữ phục vụ chiếu sáng khu vực nhà chờ và quảng cáo tại nhà chờ. Quy cách kỹ thuật theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các bên sẽ thuê thiết kế, lựa chọn các mẫu thiết kế phù hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quy mô, nội dung đầu tư dự kiến: Xây dựng lắp mới khoảng 310 nhà chờ xe buýt

5. Phương án tài chính: Nhà đầu tư tự bỏ 100% kinh phí để đầu tư xây dựng, vạn hành khai thác và duy tu bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ các hạng mục công trình. Để hoàn vốn, Nhà đầu tư được phép kinh doanh quảng cáo trên các nhà chờ đã đầu tư (ngoài trừ phần diện tích phục vụ thông tin hoạt động xe buýt).

6. Hình thức hợp tác: Hai bên sẽ thảo luận lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Thời gian hoạt động của dự án và thời gian khai thác quảng cáo: hai bên sẽ thỏa thuận và xác định cụ thể trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

8. Thời gian triển khai dự án: Sau khi dự án được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

II. YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ HỢP TÁC ĐẦU TƯ

1. Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư (Có bảo lãnh của ngân hang).

3. Ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm đầu tư khai thác quảng cáo trên các hệ thống hạ tầng giao thông công cộng.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội trân trọng kính mời các đơn vị có quan tâm liên hệ hoặc gửi hồ sơ quan tâm cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội trước ngày 07/09/2020 theo địa chỉ dưới đây:

- Ban Ké hoạch Đầu tư và Phát triển – Tổng công ty Vận tải Hà Nội

- Địa chỉ: 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 39763585

Tổng công ty Vận tải Hà Nội trân trọng thông báo!

(Chi tiết nội dung đề nghị chào giá xin xem thêm tại đây)

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược