Transerco tập huấn An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý và cán bộ an toàn vệ sinh viên của Tổng công ty và đơn vị trực thuộc

( Transerco): Nhằm nâng cao nhận thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động ( ATVSLĐ) và ý thức chấp hành nghiêm quy trình làm việc, chủ động có các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và hạn chế bệnh nghề nghiệp, ngày 30 tháng 11, Tổng công ty vận tải Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Nội tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ cho học viên là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ an toàn vệ sinh viên ( ATVSV), ATVSLĐ chuyên trách và bán chuyên trách tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu với toàn thể học viên tham dự lớp huấn huyện, đồng chí Vũ Hữu Tuyến - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nên việc tuyên truyền sâu rộng chủ đề này tới không chỉ đội ngũ cán bộ quản lý mà đông đảo người lao động luôn được lãnh đạo Tổng công ty rất quan tâm và luôn có sự chỉ đạo sâu sát. Cũng theo đồng chí Trưởng ban tổ chức nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thì để lớp huấn luyện đạt hiệu quả như kỳ vọng, bên cạnh việc phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức từ phía giảng viên thì sự tích cực, chủ động của mỗi học viên trong việc thảo luận, chia sẻ những tình huống thực tế phát sinh tại đơn vị mình là rất cần thiết. Mỗi học viên sẽ đóng vai trò như các tuyên truyền viên tại cơ sở nhằm góp phần đem lại kết quả bền vững cho công tác ATVSLĐ.