Transerco tập huấn theo từng chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động VTHKCC bằng xe buýt

         Nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch điều độ, kỹ thuật và tài chính tại những đơn vị VTHKCC và Trung tâm trực thuộc, trong các ngày 01 và 02 tháng 3 vừa qua, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tiến hành tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề. Dự và chỉ đạo tập huấn có ông Nguyễn Thủy – Phó Tổng Giám đốc Transerco cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị VTHKCC và Trung tâm trực thuộc.

         Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thủy nhấn mạnh, các đại biểu tham dự cần phải xác định rõ đây vừa là trách nhiệm đồng thời cũng là nhiệm vụ nên lớp học cần tập trung vào việc trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc đang gặp phải tại đơn vị, bộ phận của mình từ đó có cơ sở làm tốt hơn nữa công việc trong tương lai.

         Với sự dẫn dắt và đặt vấn đề của ông Nguyễn Trung Thắng – Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ Tổng công ty, các chuyên đề tập huấn được phổ biến và triển khai toàn khóa học.

         Ở Chuyên đề 01, với nội dung về các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý kỹ thuật phương tiện, các đại biểu tham dự tập huấn đã tích cực tham gia vào phần thảo luận, trao đổi một số tồn tại trong báo cáo, thống kê đánh giá các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật đoàn phương tiện; chỉ tiêu hệ số xe tốt; chỉ tiêu tỷ lệ lượt xe hỏng; những việc có liên quan đến chất lượng hình ảnh;  v.v..

        Ở Chuyên đề 02, các đại biểu, học viên tập trung vào việc lập đơn hàng, mua sắm và quản lý xuất nhập vật tư phương tiện.

        Những lớp tập huấn theo từng chuyên đề cụ thể do Tổng công ty tổ chức là hoạt động thường kỳ và là dịp tốt để các đơn vị, các trung tâm trực thuộc với các ban của Tổng công ty cùng nhau bàn thảo nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất để vận hành công việc hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

        Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại khóa tâp huấn chuyên đề.


Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược