Trung tâm Đào tạo và Sát hạch cấp GPLX Hà Nội

Tên Đơn vị: Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Đồng Chầm, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: 02435932055
Website: https://daotaosathachlaixehanoi.com
E-mail: ttshgplx@transerco.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 141/2005/QĐ-UB ngày 20/9/2005 của UBND Thành phố Hà Nội với nhiệm vụ xuyên suốt là sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Ngày 14/4/2017, Trung tâm được chuyển giao về Tổng Công ty vận tải Hà Nội quản lý theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND.

Tháng 10/2018, Trung tâm bổ sung thêm nhiệm vụ đào tạo lái xe ô tô các hạng.

Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm đã phục vụ công tác sát hạch theo kế hoạch của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và tổ chức đào tạo ô tô, mô tô luôn đảm bảo an toàn và đúng quy trình, quy định.

Với ngành nghề chính là kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, ngoài ra trung tâm còn có các dịnh vụ đi kèm như đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý, lái xe, nhân viên bán vé và công nhân kỹ thuật ngành giao thông vận tải theo quy định. Hiện nay Trung tâm có 31 CBCNV và số lượng xe dùng để sát hạch phục vụ nhu cầu của người dân như sau: 
01 xe hạng B1 số tự động, 12 xe hạng B1, B2, 01 xe hạng C, 02 hạng D và 02 xe hạng E để sát hạch lái xe trong hình;
+ 02 xe hạng B1, B2, 01 xe hạng C, 01 xe hạng D và 01 xe hạng E để sát hạch lái xe trên đường;
+ 01 xe hạng B1 số tự động, 02 xe hạng B1, B2, 01 xe hạng C để sát hạch lái xe trong hình và trên đường.


Đối tác chiến lược