Trung tâm Khai thác Bến xe Hà Nội

Tên Đơn vị: Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2 nhà điều hành bến xe Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.357.1281
Fax: 0243.357.1281
E-mail: ttktbx@transerco.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội- Chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội được thành lập ngày 19/11/2012. Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm được tóm tắt qua các cột mốc quan trọng sau đây: 
Tiền thân của Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội ngày nay là Công ty Quản lý bến xe Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-UB ngày 13/01/1998 của UBND tỉnh Hà Tây. 

Sau một thời gian hoạt động, thực hiện chủ trương của tỉnh Hà Tây về  việc chuyển doanh nghiệp nhà nước công ích sang đơn vị sự nghiệp có thu, ngày 22/11/2005 UBND tỉnh Hà Tây ra Quyết định số 1726/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quản lý bến xe Hà Tây thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây. 

Ngay sau khi Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính (Hà Tây thuộc về Hà Nội), ngày 6/10/2008 Trung tâm Quản lý bến xe Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở nguyên trạng Trung tâm Quản lý bến xe Hà Tây và là đơn vị trực thuộc Sở GTVT thành phố Hà Nội. Đến ngày 12/9/2012, Trung tâm Quản lý bến xe Hà Nội được chuyển giao về Tổng công ty Vận tải Hà Nội. 

Hiện nay, trung tâm có 155 CBCNV được chia thành 02 khối với các hoạt động Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Dịch vụ phục vụ đồ uống; dịch vụ ăn uống khác; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Quảng cáo; Bốc xếp hàng hóa; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)


Đối tác chiến lược