Trung tâm Tân Đạt

Tên Đơn vị: Trung tâm Tân Đạt 
Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Điện thoại: 02437938696
Fax: 02437549291
E-mail: tandat@transerco.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

Trung tâm Tân Đạt được thành lập theo quyết định số 740/2004/QĐ - TCT của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc thành lập Trung tâm VTHK và Du lịch; 

Quyết định số 467/2005/QĐ - TCT của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc Ban hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Tổng công ty: Đổi tên Trung tâm VTHK và Du lịch thành Trung tâm Tân Đạt. 

Quyết định số 3700/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Tân Đạt, hoạt động theo loại hình chi nhánh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Hiện nay, ngoài số lượng 9 tuyến xe buýt với 95 đầu xe đang hoạt động, Trung tâm còn kinh doanh thêm một số lĩnh vực khác liên quan đến vận tải như cho thuê xe, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, tổ chức các tour du lịch trong nước


Đối tác chiến lược