Trung tâm Thương mại và Dịch vụ


Địa chỉ: Số 32, phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243. 35668111            Fax: 0243. 35668000
E-mail: tttm_dv@transerco.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị:

Trung tâm Thương mại và Dịch vụ được Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành lập tại Quyết định số 753/QĐ-TCT ngày 09/12/2004 và Quyết định số 3703/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2012 về việc Thành lập Trung tâm Thương mại và Dịch vụ trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ Trung tâm Thương mại và Dịch vụ trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
 

 Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm cũng như yêu cầu về sản xuất kinh doanh ngày 27/3/2019 Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã có quyết định số 476/QĐ-HĐTV thành lập Trung tâm Thương mại và Dịch vụ - Chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Hiện nay, trung tâm có 116 CBCNV với 05 Phòng ban nghiệp vụ, 01 Ban điều hành tòa nhà 1.3.5 Đinh Tiên Hoàng. Ngoài ra, Trung tâm còn hoạt động kinh doanh khác như kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ tại 02 địa điểm, các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm và mua bán ô tô, xe máy…


Đối tác chiến lược