STT Tiêu đề Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 HANOIBUS tuyển dụng Tuyển dụng liên tục
2 Lái xe buýt Các Xí nghiệp buýt thuộc Transerco
31/01/2023
3 Nhân viên phục vụ trên xe buýt Các Xí nghiệp buýt thuộc Transerco
31/12/2022
Đối tác chiến lược