STT Tiêu đề Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1 Thợ bảo dưỡng sửa chữa xe buýt Cầu Bươu - Hà Nội
31/12/2020
2 Nhân viên bán vé trên xe buýt Cầu Bươu - Hà Nội
Yên Viên - Hà Nội
Thăng Long - Hà Nội
31/12/2020
3 Công nhân lái xe Cầu Bươu - Hà Nội
Yên Viên - Hà Nội
Thăng Long - Hà Nội
31/12/2020
Đối tác chiến lược