Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu


Địa chỉ: Thôn Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 02432696696
Fax: 02435335533
E-mail: xn_buscaubuou@transerco.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Tiền thân là Depot Cầu Bươu thuộc Xí nghiệp Xe Điện – Chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Ngày 16/09/2015, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội ban hành Quyết định số 1749/QĐ-HĐTV về việc thành lập Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu - Chi nhánh Tổng công ty Vận tải Hà Nội với 4 tuyến bus: 20C, 22, 24, 32. Sau đó mở mới thêm các tuyến buýt 6D, 6E, 84, 85, 91, 103A, 103B. Năm 2018 tuyến buýt 20C được điều chuyển sang Xí nghiệp buýt 10-10, tuyến 22 đươc tách thành 3 tuyến: 22A, 22B, 22C. Năm 2019 tuyến buýt 91 được điều chuyển về Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT, tuyến 24 được điều chuyển về Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội. Hiện tại, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu có tổng cộng 10 tuyến xe buýt nội đô: 6D, 6E, 22A, 22B, 22C, 32, 84, 85, 103A, 103B với tổng số xe vận doanh là 126 với số lao động tính đến thời điểm 31/01/2020 là 585 người, trong đó: lao động trực tiếp: 479 (lao động); Lao động gián tiếp phụ trợ: 106 (lao động).


Đối tác chiến lược