Xí nghiệp Bus Hà Nội

Tên Đơn vị: Xí nghiệp xe Buýt Hà Nội
Địa chỉ: Số 29 Lạc Trung – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 0243.8212816
Fax: 0243.8212305
E-mail: xnbuythanoi@gmail.com

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị


Xí nghiệp xe buýt Hà Nội tiền thân là Công ty xe khách Thống Nhất, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng từ những năm 1960 của thế kỷ trước.
Ngày 24/02/1992, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 343/TCCQ thành lập Công ty xe buýt Hà Nội. 
Ngày 29/6/2001, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 45/2001/QĐ-UB thành lập Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất nguyên hiện trạng 04 Công ty: Công ty Xe buýt Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách phía Nam Hà Nội, Công ty Xe du lịch Hà Nội và Công ty Xe điện Hà Nội. Đồng thời chuyển đổi Công ty xe buýt Hà Nội thành Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, hạch toán nội bộ trong Công ty.
Ngày 14/5/2004 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 72/2004/QĐ-UB Thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong đó có Xí nghiệp xe buýt Hà Nội là một trong các Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty và hạch toán phụ thuộc.
Ngày 13/7/2010 UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty vận tải Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên. Ngày 19/11/2012 Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội có quyết định số 3692/QĐ-HĐTV thành lập Xí nghiệp xe buýt Hà Nội - Chi nhánh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Hiện nay, xí nghiệp đang quản lý 13 tuyến với 179 đầu xe và 834 cán bộ công nhân viên. Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm chung của toàn thể CBCNV và sự lãnh đạo sáng tạo của Ban lãnh đạo, Xí nghiệp luôn giữ vững ổn định sản xuất và có bước tăng trưởng đáng khích lệ. 


Đối tác chiến lược