Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội


Địa chỉ: Khu dịch vụ
 Đền lừ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 634 2634       
Fax: 0243 634 2656
E-mail: xn_bustl@transerco.com.vn


Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Xí nghiệp xe buýt Thăng Long Hà Nội là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 715/QĐ-GTCC ngày 30/11/2001 và chính thức đi vào hoạt động ngày 11/05/2002. Trải qua quá trình hoạt động, Xí nghiệp luôn là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.  

Về mô hình tổ chức của Xí nghiệp xe Buýt Thăng Long:

- Tổ chức Đảng: Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội với tổng số 43 đảng viên.

- Tổ chức quản lý sản xuất:  Gồm Ban giám đốc, 4 phòng nghiệp vụ, 9 tổ xe vận chuyển hành khách trên tuyến.

- Tổ chức Công đoàn: Là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội với trên 703 đoàn viên công đoàn trong đó có 66 Nữ tổ chức thành 15 tổ Công đoàn.

- Tổ chức Đoàn thanh niên: Là Đoàn Thanh niên CSHCM cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Hà Nội với tổng số trên 100 đoàn viên thanh niên, tổ thức thành 02 chi đoàn bộ phận.

        Hiện tại, Xí nghiệp có 690 lao động với 152 xe buýt, trực tiếp quản lý 9 tuyến xe bao gồm các tuyến 14,16,18,,26,30,38,39,106,107.


Đối tác chiến lược