Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng

Ngày 18 tháng 11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 650 điểm cầu ở các quận, huyện, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc cùng các xã, phường, thị trấn cùng sự tham gia của 14 nghìn cán bộ Đảng viên trên địa bàn Thành phố.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Tại điểm cầu Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

 

 

Theo chương trình Hội nghị, trong buổi sáng các đại biểu tại các điểm cầu đã nghe các báo cáo viên của trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của văn bản mới ban hành của Trung ương gồm Quy định, Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về miễn nhiệm, từ chức với cán bộ; Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Thời gian làm việc buổi chiều, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy truyền đạt 5 văn bản mới của Thành ủy gồm “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo"; “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; Quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh các đại biểu tham dự Hội nghị lần này phải tập trung nghiên cứu sâu những nội dung đã được truyền đạt sau đó tổ chức quán triệt, phổ biển bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp để đông đảo cán bộ, Đảng viên tại đơn vị và địa bàn mình phụ trách nhất là những điểm mới được quy định trong các văn bản của TW và Thành ủy lần này. Cùng với đó phải đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức thực hiện các Quy định, Hướng dẫn, coi đây là khâu quyết định và là yếu tố quan trọng nhất. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt lưu ý đến tình hình dịch COVID đang có chiều hướng phức tạp trên địa bàn Hà Nội nên mỗi cán bộ Đảng viên không được lơ là chủ quan, phải chủ động nắm bắt và có kịch bản ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

 

 

Sau khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ Transerco Nguyễn Hoàng Trung đã có chỉ đạo tới các đại biểu tham dự tại đầu cầu của Đảng bộ Transerco khẩn trương tổ chức quán triệt tại các Chi, Đảng bộ cơ sở theo đúng kế hoạch tới toàn bộ các cán bộ, Đảng viên để nắm rõ nhất là điểm mới tạo sự thống nhất trong hành động và đồng thuận cao trong tập thể, nhanh chóng đưa các Quy định, Hướng dẫn đi vào thực tế cuộc sống.

 

 

 

Tin tức liên quan

Đối tác chiến lược