Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Transerco lần thứ XVI thành công tốt đẹp

      (Transerco): Để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, sáng ngày 11 tháng 10, Đảng bộ Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Hội nghị lần thứ XVI Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty (mở rộng) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên TCT.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT đã trình bày Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng đầu năm của Đảng bộ Tổng công ty trong đó nhấn mạnh: BCH Đảng bộ Transerco tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thành ủy; Lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh triển khai thực hiện 02 Chương trình công tác và 02 Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-Qđi/TW của BCH TW. Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Kết hợp với thực hiện sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện triển khai ứng dụng các phần mềm: phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; phầm mềm hệ thống quản lý hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và lập báo cáo thống kê…